ข้อมูลโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี

ความหมายของตราสัญลักษณ์

กางเขน                     หมายถึง                            ภาระหน้าที่การงาน ความรับผิดชอบของแต่ละคนที่จะต้องมีในชีวิตนี้

ดาว                           หมายถึง                            จุดหมายของชีวิตที่ทุกคนตั้งใจเอาไว้ และพยายามไปให้ถึงจุดหมายนั้น

โคมไฟ                      หมายถึง                            ความรู้เป็นดังประทีปส่องทางชีวิต ให้ความสว่างแกโลก

โดม                           หมายถึง                            เป็นบุคคลใฝ่รู้ต่อการศึกษา ก้าวทันเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง

หนังสือ                     หมายถึง                             ให้เป็นผู้มีความรู้กว้างไกล สื่อสารกับทั่วโลกได้อย่างมีคุณภาพ

ลูกโลก                     หมายถึง                              การจัดการศึกษาเพื่อสนองตอบความเป็นสากลของโลก

สัญลักษณ์ สีประจำของโรงเรียน คือ ขาว – เขียว

สีขาว             สีแห่งความสุขรอบคอบ คัมภีร์ภาพ รักสงบและรอบรู้ในทุกด้าน

สีเขียว            สีแห่งความเจริญรุ่งเรือง และสะท้อนพลังอันมีชีวิตชีวาของชีวิต

 

ปรัชญาประจำโรงเรียน “คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน”

ความหมายของปรัชญา “คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน” หมายถึง ความดี ความงามต่าง ๆ เช่น ความเฉลียวฉลาด
ความกล้าหาญ ความยุติธรรม ความชื่อสัตย์ ความบริสุทธิ์ ความสุขุม คัมภีร์ภาพ ความสุภาพ ความเมตตากรุณา
ความมัธยัสถ์ ความหมั่นเพียร คุณธรรม จะต้องนำหน้าความรู้คือความสำคัญกว่า คุณธรรมจะทำให้เกิดความรอบรู้
เป็นท่อธารให้ความรู้ไหลมาจากท่อนั้น ทั้งนี้และทั้งนั้นจะช่วยพัฒาชีวิตของตนเอง
ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เรียนเพื่อพัฒนาชีวิต เรียนเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเอง

คติพจน์ (MOTTO)

“ทำอะไร ทำจริง”

(Age Quod Agis) มาจากภาษาละตินอ่านว่า

“อาเย กวอต อายีส”

อาเย = ท่านจงทำ

กวอด = สิ่งซึ่ง

อายีส = ท่านทำ

หมายถึง จงตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ท่านกำลังทำอยู่หรือจะแปลเป็นไทยสั้นๆ ว่า

” ทำอะไรให้ทำอย่างจริงจัง เป็นคนจริง ทำงานจริงไม่เหลาะแหละ”