กิจกรรม/activity,  ข่าวสาร/news

รางวัลแห่งเกียรติยศ เนื่องในโอกาสการประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนในเครือสารสาสน์

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี คว้า 6 รางวัล โรงเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 สูงสุด ของโรงเรียนในเครือสารสาสน์

READ MORE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *