กิจกรรม/activity

วจนพิธีถวายปีการศึกษา 2567 🌹 เพื่อขอพรองค์พระแม่มารีอา องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน

วจนพิธีถวายปีการศึกษา 2567 เพื่อขอพรองค์พระแม่มารีอา
องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน รวมถึงบุคลากร
มีความปลอดภัย มีสติปัญญา และพละกำลังในการดำเนินกิจการต่างๆ ของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพตลอดปีการศึกษา 2567

READ MORE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *